Wynagrodzenie radcy prawnego ustalane jest zawsze indywidualnie z Klientem. Cena porady prawnej i kompleksowej pomocy jest uzależniona od stopnia zawiłości sprawy, przewidywanego czasu oraz nakładu pracy naszej kancelarii. Przygotowaliśmy kilka modeli rozliczeń.

Kancelaria radcy prawnego oferuje cztery sposoby rozliczeń

 • Ryczałtowy

  Wynagrodzenie ustalane jest w formie indywidualnie uzgodnionej z Klientem miesięcznej stawki ryczałtowej, obowiązującej niezależnie od ilości spraw powierzonych kancelarii w danym miesiącu. W ramach tego systemu rozliczenia możliwe jest wskazanie w umowie limitu czasu pracy lub zakresu powierzonych czynności przy zastosowaniu miesięcznej stawki ryczałtowej.

 • Godzinowy

  Wynagrodzenie według stawek godzinowych ustalane jest w formie indywidualnie uzgodnionej z Klientem stawki za jedną godzinę świadczonej pomocy prawnej. W ramach tego systemu rozliczenia sporządzany jest raport zawierający wykaz podjętych przez Kancelarię czynności, który stanowi załącznik do wystawionego rachunku za świadczoną obsługę prawną. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu pracy.

 • Kwotowy

  Wynagrodzenie kwotowe ustalane jest indywidualnie dla konkretnej sprawy stosownie do charakteru i stopnia jej skomplikowania, wartości przedmiotu sporu oraz przewidywanego lub rzeczywiście poświęconego nakładu pracy. System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy. Ustalany zazwyczaj w przypadku spraw prowadzonych na rzecz Klientów indywidualnych.

 • Success fee

  Rozliczenie obejmuje ustaloną z Klientem kwotę wynagrodzenia kwotowego oraz dodatkowe honorarium w przypadku pomyślnego zakończenia sprawy. W ramach tego systemu rozliczenia wysokość składowych wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana w zawieranej z Klientem umowie, a premia podlega zapłacie wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Każdy z naszych Klientów przed zleceniem usługi uzyskuje wyczerpującą informację o wszelkich kosztach związanych z prowadzeniem sprawy.