Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu należności od dłużników, na każdym etapie, tj. przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Pozasądowe dochodzenie należności

W ramach czynności podejmowanych na etapie pozasądowym Kancelaria oferuje Państwu usługi w postaci:

 • analiza sprawy, w tym kwestii przedawnienia oraz zasadności dochodzenia roszczenia;
 • doradztwa i reprezentacji w procesie polubownego rozstrzygnięcia sporu z dłużnikiem;
 • udział w mediacji pomiędzy stronami;
 • kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty;
 • zawieranie ugód;
 • monitoringu procesu dochodzenia należności.

Sądowe dochodzenie należności

W przypadku gdy czynności podejmowane na etapie przedsądowym okażą się nieskuteczne sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego w ramach, którego Kancelaria oferuje:

 • sporządzenie pozwu (w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym); 
 • sporządzenie wniosku o zabezpieczenie powództwa;
 • reprezentacja Klienta przed sądem.

Egzekucja należności

Po uzyskaniu wyroku sądowego (nakazu zapłaty) sprawa kierowana do komornika celem dochodzenia należności w toku postępowania egzekucyjnego, w zakresie którego Kancelaria podejmuje stosowne czynności, w tym m.in.: 

 • sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
 • sporządzenie skargi na czynności komornika;
 • monitoring czynności egzekucyjnych;
 • udział w czynnościach komorniczych.