Elektroniczna Księga Wieczysta (EKW)

Zgodnie z art. 364 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece CIKW umożliwia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego EKW przeglądanie ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym. Każdy, kto zna numer księgi, może ją bezpłatnie przejrzeć korzystając z poniższego linka:
https://ekw.ms.gov.pl/

Podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

Każdy może wyszukać podmiot w KRS i uzyskać informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu lub odpisowi pełnemu. Możliwe jest wyszukiwanie wg numeru KRS, nr NIP czy też nazwy podmiotu.
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Osoba fizyczna wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Nie musisz wpisywać wszystkich danych szukanej firmy – możesz odszukać przedsiębiorcę wpisując jego imię i nazwisko, adres, albo numer NIP, czy REGON.

We wpisie przedsiębiorcy w CEIDG znajdziesz takie informacje, jak m.in.:

  • data rozpoczęcia działalności,
  • adres,
  • email (jeśli nie został zastrzeżony),
  • status (aktywny, zawieszony),
  • rodzaje działalności gospodarczej,
  • dane pełnomocników,
  • spółki cywilne, których wspólnikiem jest dany przedsiębiorca.

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Rejestr Spadkowy (Rejestr Aktów Notarialnych Poświadczenia Dziedziczenia)

Rejestr Spadkowy prowadzony zgodnie z art. 95i ustawy Prawo o notariacie. Rejestr nie zawiera treści dokumentów potwierdzających dziedziczenie, tylko informacje gdzie (w jakich instytucjach) takie dokumenty można odnaleźć.

Każdy obywatel może uzyskać bezpłatnie podstawowe informacje zawarte w Rejestrze Spadkowym. W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz korzystając z poniższego adresu:
https://rejestry-notarialne.pl/37

Interpretacje podatkowe

Pod wskazanym poniżej adresem znajdą Państwo formularz umożliwiający wyszukanie podatkowych interpretacji ogólnych i indywidualnych.
https://sip.mf.gov.pl/

Baza OC i AC

Od 2004 roku baza danych Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego gromadzi dane dotyczące ubezpieczeń OC, natomiast w 2006 roku poszerzyła zakres gromadzonych informacji również o ubezpieczenia AC. Korzystając ze wskazanego poniżej linka mogą Państwo zweryfikować czy posiadacz danego pojazdu mechanicznego jest objęty ochroną ubezpieczenia OC według stanu na dany dzień.
https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff1?_afrLoop=65673046008298154&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=vrarsqj7y_181

Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP)

Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) to system informacji prawnej przygotowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. Baza umożliwi Państwu wyszukiwanie tekstów aktów prawnych.
http://isap.sejm.gov.pl/

Dziennik Ustaw 

Pod wskazanym poniżej linkiem znajdą Państwo wykaz aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
http://dziennikustaw.gov.pl/

Monitor Polski

Pod wskazanym poniżej adresem znajdą Państwo wykaz aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
http://monitorpolski.gov.pl/

EUR Lex

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej.
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

Baza Orzeczeń SN

Pod wskazanym poniżej adresem znajdą Państwo orzeczenia Sądu Najwyższego.
http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx

Baza Orzeczeń NSA

Pod wskazanym adresem znajdą Państwo orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Strona Sądu Apelacyjnego w Łodzi: http://www.lodz.sa.gov.pl/

Sąd Okręgowy w Łodzi

Link do strony Sądu Okręgowego w Łodzi: https://lodz.so.gov.pl/index.php?id=523

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Strona Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi: https://lodz.sr.gov.pl/

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Widzewa w Łodzi

Strona Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi: https://widzew.sr.gov.pl/

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Adres strony Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi: http://lodz.wsa.gov.pl/58/132/strona-glowna.html

Łódzki Portal Gospodarczy

Łódzki portal finansowo-gospodarczy. Serwis o finansach i podatkach w Łodzi.
http://izbaskarbowa.lodz.pl/

System Dokumenty Zastrzeżone

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem danych do celów przestępczych. Aby dowiedzieć jak można się przed tym ochronić zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią wskazanej poniżej strony.
https://dokumentyzastrzezone.pl/

Komornicy

Na stronie Krajowej Rady Komorniczej wyszukają Państwo dane teleadresowe Komornika.
https://www.komornik.pl/