Kancelaria zapewnia fachową reprezentację w toku postępowania egzekucyjnego, w tym przed sądem, np. w sprawach ze skargi na czynności komornika.

Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez komornika, a jego stronami są wierzyciel oraz dłużnik. W postępowaniu tym obie strony powinny korzystać z pomocy pełnomocnika. W przypadku wierzyciela daje to gwarancję szybkiego wyegzekwowania należności od dłużnika, a tym samym zakończenia sprawy. W przypadku dłużnika pełnomocnik zapewnia natomiast, że komornik prowadzący postępowanie nie będzie naruszał żadnych przepisów określających zasady dochodzenia należności.