Zasady współpracy w ramach świadczonych usług przez radcę prawnego Roberta Zawistowskiego są dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Pomoc prawna realizowana jest na podstawie umowy zlecenia określającej warunki współpracy.

W zależności od potrzeb Klienta, specyfiki prowadzonej przez niego działalności oraz charakteru zlecanych spraw, proponujemy dwie zasadnicze formy współpracy.

Stała obsługa prawna

Obejmuje świadczenie usług prawnych w sposób ciągły, w ramach zawartej umowy o obsługę prawną. Stałe zlecenie gwarantuje doradztwo prawne we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ramach stałej obsługi zapewniamy realizację usług na każde żądanie Klienta, w dogodnej dla niego formie, tj. w siedzibie naszej kancelarii, w siedzibie Klienta lub innym wskazanym przez niego miejscu, telefonicznie czy też za pośrednictwem poczty e-mail.

Zaletą tej formy współpracy jest stały i szybki dostęp do profesjonalnych usług prawnych. Rozliczenie stałej obsługi następuje w okresach miesięcznych na podstawie ustalonej stawki ryczałtowej.

Zlecenia doraźne

Obejmuje świadczenie pomocy prawnej w ramach jednorazowego zlecenia. Oferta skierowana jest dla Klientów, którzy nie są zainteresowani stałą obsługą, potrzebują natomiast specjalistycznej pomocy prawnej w indywidualnych sprawach. Rozliczenie zleceń doraźnych uzależnione jest od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania, przewidywanego czasu oraz nakładu pracy prawnika.