W sprawach z zakresu prawa spadkowego Kancelaria oferuje porady prawne, doradztwo w rozwiązywaniu problemów dotyczących przyszłego spadku i dziedziczenia. Doradzamy również w kwestii zasadności przyjęcia lub odrzucenia spadku, pomagamy uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia oraz reprezentujemy Klientów przed sądem w sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • odrzucenie spadku;
 • wydziedziczenie;
 • zachowek;
 • zapis i polecenie;
 • zrzeczenie się spadku;
 • wykonanie testamentu.

Dział spadku

Po ustaleniu kręgu spadkobierców kolejnym etapem jest postępowanie mające na celu podział masy spadkowej. Brak dokonania działu spadku będzie skutkować tym, że przedmioty majątkowe należące do spadku będą – nawet pomimo upływu długiego okresu czasu od śmierci spadkodawcy – traktowane jako majątek spadkowy, a przez to zarząd tym majątkiem będzie podlegać pewnym ograniczeniom.

Gdy pomiędzy spadkobiercami nie ma zgody pozwalającej na dział umowny, wówczas podziału musi dokonać sąd. Postępowanie w przedmiocie działu spadku prowadzone jest w trybie nieprocesowym, inicjowanym na wniosek. 

Dokonany na mocy orzeczenia sądu dział spadku skutkuje tym, że spadkobiercy, którzy do tej pory byli współwłaścicielami całego spadku, stają się wyłącznymi właścicielami jego poszczególnych składników.

W sprawach o dział spadku Kancelaria oferuje reprezentację uczestnika postępowania przed sądem, które ma na celu m.in.:

 • ustalenie majątku spadkowego;
 • pomoc przy oszacowaniu poszczególnych składników majątku;
 • pomoc w uzyskaniu korzystnego dla Klienta podziału.