Robert Zawistowski - radca prawny

Radca prawny Robert Zawistowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2006 roku ukończył dzienne studia prawnicze, specjalizując się w zakresie postępowania karnego.

Uprawnienia zawodowe radcy prawnego nabył w drodze złożenia egzaminu radcowskiego po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Wobec kilkuletniej współpracy z Kancelariami Radców Prawnych i Adwokatów posiada doświadczenie w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych oraz indywidualnych.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, administracyjnym oraz w dochodzeniu należności.

Poznaj zasady współpracy Sprawdź cennik

Dlaczego warto wybrać kancelarię Roberta Zawistowskiego?

Fundamentem, na którym zbudowana została Kancelaria jest zagwarantowanie klientom kompleksowej obsługi prawnej bazującej na wzajemnym zaufaniu i bezwzględnym dotrzymywaniu tajemnicy zawodowej.

Profesjonalizm świadczonych usług to nasze zobowiązanie wobec klientów, które realizujemy przede wszystkim wykorzystując szeroką wiedzę, doświadczenie, a także uczciwość, rzetelność i przejrzystość podejmowanych działań. Rygorystyczne przestrzeganie powyższych zasad gwarantuje klientom bezpieczeństwo prawne oraz umożliwia budowanie wzajemnych relacji.

Zakres prowadzonych spraw

Jeżeli wymaga tego charakter lub zakres prowadzonej sprawy, nasza kancelaria kooperuje ze specjalistami z innych dziedzin: notariuszami, komornikami, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami oraz tłumaczami przysięgłymi.